A Kislépték REL HUB a következőkben tud segíteni:

  • azonosítja a REL-ben érdekelt nemzeti és regionális szintű szereplőket, hogy a tudásátadás által támogassa tevékenységüket;
  • segíti az adatgyűjtést és az adatáramlást az esettanulmány partnerek (Zalai Nyitott Porták, Foodhub Budapest) és a projekt partnerek között;
  • elősegíti a kommunikációt a többi HUB menedzserrel, hogy a hazai REL szereplők számára;
  • támogatja a szinergiák előmozdítását a regionális / nemzeti Rövid Ellátási Lánc (REL) és Európai Innovációs Partnerség (EIP) operatív csoportok között;
  • helyi és országos képzéseket és sokszereplős műhelymunkákat szervez;
  • részt vesz a projekt eredményeinek disszeminációjában;
  • elősegíti a technológiai és nem technológiai jellegű innovációk megvalósulását a magyar REL-ekben;
  • együttműködik más európai közösségekkel a jó gyakorlatok megismerése és az innovációk könnyebb megvalósítása érdekében.

Általános célunk környezetkímélő, a tájak adottságaihoz illeszkedő léptékű gazdálkodási formák, továbbá az ezekhez kapcsolódó helyi feldolgozási, értékesítési rendszerek, rövid értékesítési láncok elterjedésének, a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése a jogszabályrendszer ésszerűsítésével és a helyi termelők, szolgáltatók piacra jutásának elősegítésével.

A kis- és közepes, illetve családi gazdaságok a természetes anyagokat használó kézművesek termékelőállításának és szolgáltatásainak környezetkímélő fejlesztése és piacra jutásuk könnyítése az intenzív növénytermesztési és állattenyésztési gyakorlat visszaszorítását; új, gazdasági, környezeti, társadalmi szempontból fenntartható megélhetési lehetőségek fokozottabb térnyerését segítheti elő. Ennek előnyös hatása lehet a hazai biodiverzitásra, a talajokra, a vizekre a termelés káros környezeti hatásainak csökkentésével. A helyi gazdaság megerősítése a leépült és meggyengült helyi közösségek számára kitörési pont lehet.

A helyi termelés-helyi fogyasztás összekapcsolása az élelmiszerkereskedelem szállítási igényeit is csökkentheti. Ez hozzájárul a klímaváltozás elleni küzdelemhez és a szállítás más káros környezeti hatásainak (zaj, rezgés, légszennyezés, balesetek stb.) csökkentéséhez.

A kiemelt témák és tevékenységek a következők:
- kistermelői élelmiszer, valamint a kézműves termék előállítás és értékesítés feltételeinek egyszerűsítése
- a magánlakóházi élelmiszer előállítás rugalmas szabályozási kereteinek megteremtése
- nonprofit kereskedelem és Rövid Ellátási Lánc ösztönzése
- falusi agroturisztikai szolgáltatás hagyományokra épülő és környezettudatos fejlesztése
- önfoglalkoztatás segítése
- termékelőállítók felmérése, támogatása ismereteinek gyarapítása
- érdekképviseleti szövetség működtetése
- nemzetközi partnerség kiépítése és együttes érdekképviseletben való közreműködés
- jó gyakorlatok bemutatása